Untitled-1

Bardzo dużą rolę w kształtowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego odgrywaj± nauczyciele. W swojej codziennej pracy stosujemy różne sposoby, które pozwalają na rozwijanie twórczej aktywności dziecka, jego zainteresowań, indywidualnych poszukiwań, jednocześnie umożliwiających wyjście poza krąg przedszkola.
W poszukiwaniu ciekawych form pracy organizujemy dzieciom kontakty ze środowiskiem bliższym i dalszym przez spotkania z ciekawymi ludźmi oraz różnorodne formy swobodnej ekspresji słownej, ruchowej i artystycznej. Chętnie się dokształcamy, pogłębiając swoją wiedzę przez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, seminariach oraz warsztatach psychologiczno-pedagogicznych. Warto podkreślić, że pogłębiona przez nas wiedza szybko znajduje odbicie w praktyce. Dostrzega się to w bogactwie technik plastycznych, urozmaiconych zabawach ze śpiewem, tańcem, dobrej integracji dzieci, naszej otwartości na współczesne problemy tolerancji, podejmowaniu ciekawych rozwi±zań organizacyjnych a przede wszystkim podmiotowego traktowania dzieci. W ostatnich latach bardzo aktywnie uczestniczyłyśmy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Jolanta Świtała - dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowanym, 27 lat pracy, posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone Studia Podyplomowe - Pedagogika przedszkolna, Zarządzanie Oświatą. Jest autorką programu "Praca korekcyjno-kompensacyjna w przedszkolu", współautorką innowacji : "Przedszkolak w Europie", "Jestem przedszkolakiem" - dotyczącym wstępnej adaptacji dzieci do przedszkola.

Barbara Błaż - nauczyciel z 27 letnim stażem pedagogicznym, posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest nauczycielem mianowanym. Pełni funkcję Społecznego Inspektora Pracy na placówce. Jest autorką własnych programów "Komputer uczy i bawi", "Moja mała ojczyzna","Zdrowo i wesoło" oraz współautorką innowacji "Jestem przedszkolakiem". Prowadzi zajęcia dodatkowe z dziećmi - kółko komputerowe.

Dorota Sroka - jest absolwentką SN w Gorzowie Wlkp., nauczycielem mianowanym z 24 letnim stażem. Jest autorką programu własnego „Zabawy muzyczne w przedszkolu”, innowacji „Wesoło przy muzyce” oraz współautorką innowacji „Jestem przedszkolakiem”. Prowadzi dodatkowo z dziećmi chętnymi zespół muzyczno-wokalny „Wesołe nutki”.

Ewa Dylus –posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest nauczycielem mianowanym, posiada 20 letni staż pracy pedagogicznej. Od 1 września 2002 pełni funkcję społecznego zastępcy. Prowadzi przedszkolne kółko teatralne w oparciu o swój program „Dziecko widzem i aktorem”. Jest autork± programu „Zabawy w czytanie”, współautorką innowacji „Jestem przedszkolakiem”.

Renata Kuraszkiewicz - posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna”. Jest nauczycielem dyplomowanym z 20 letnim stażem pracy. Prowadzi kółko plastyczne z dziećmi chętnymi w oparciu o swój program „Działalność plastyczna – pobudzanie inicjatywy twórczej. Jest także autorką programu własnego: „Gry, zabawy, zmyślne ruchy...”, „Bezpieczny przedszkolak”. „Czytamy książki”, oraz współautork± innowacji „Jestem przedszkolakiem”.

Marzanna Joniec – posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Jest nauczycielem dyplomowanym, 18 lat pracy pedagogicznej. Prowadzi z dziećmi kółko ekologiczne w oparciu o innowację pedagogiczną „Strażnicy przyrody”. ”. Jest współautorką innowacji „Jestem przedszkolakiem”.

Beata Wesołowska – posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe „Pedagogika przedszkolna” . Jest nauczycielem mianowanym z 16 letnim stażem pracy. Prowadzi z dziećmi kółko teatralne. Jest autorką programu własnego „Tajemniczy świat teatru” i współautorką innowacji „Jestem przedszkolakiem”.

function.main]: failed to open stream: No such file or directory in //ankieta.php on line 2PHP Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/pm7/strona/sonda/booth.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php/pear4') in //ankieta.php on line 2PHP Fatal error: Call to a member function on a non-object in //ankieta.php on line 3height=7 />
   

Warning: main(/home/pm7/strona/sonda/booth.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in //ankieta.php on line 2

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/pm7/strona/sonda/booth.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php/pear4') in //ankieta.php on line 2

Fatal error: Call to a member function on a non-object in //ankieta.php on line 3