Untitled-1

Przedszkole naszeistnieje od kwietnia 1977 roku. Przez wiele lat było to przedszkole zakładowe i jego nazwa brzmiała - Przedszkole nr 7 ZWCH Stilon. Przez ponad 15 lat zakłady ZWCH Stilon utrzymywały placówkę, dbały o nas finansując nasze poczynania, dokonując wszelkich remontów i stwarzając warunki do pełnej realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.

W grudniu 1992 roku ZWCH Stilon przekazały miastu wszystkie placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym też nasze przedszkole. Natomiast Rada Miejska z dniem 1 stycznia 1995 roku podjęła uchwałę o usamodzielnieniu i samofinansowaniu się jednostek budżetowych. Stanęliśmy przed bardzo ważnym wyzwaniem, które było dotąd nam obce, jednakże dające nam większe szanse samodzielnej działalności oraz możliwość wykazania się zdolnościami organizacyjnymi. Naszym naczelnym celem było wtedy w większym stopniu niż dotychczas dostrzec rodziców i uczynić ich współgospodarzami placówki. Przedszkole w nowych warunkach gospodarczych zmieniło swoją rolę. Coraz częściej trafiają do niego dzieci, których rodzice świadomi wychowawczego wpływu przedszkola kierują swoje pociechy, aby nabyły nowych doświadczeń i wiadomości.
Przez ponad 28 lat działalPHP Warning: main(/home/pm7/strona/sonda/booth.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in //ankieta.php on line 2PHP Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/pm7/strona/sonda/booth.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php/pear4') in //ankieta.php on line 2PHP Fatal error: Call to a member function on a non-object in //ankieta.php on line 3ności naszej placówki ponad 1200 absolwentów opuściło mury przedszkola. Wielu z nich jest dzisiaj wykształconych, posiada dobrą pracę i odnosi sukcesy zawodowe. Niektórzy z nich przyprowadzają nawet swoje dzieci do przedszkola, w którym spędzili dzieciństwo. Czasami z nutką sentymentu przywołują dawne wspomnienia, przekazując je dzieciom. W ciągu tych lat zmieniały się również osoby kierujące palcówkę. Pierwszą dyrektorką była Maria KRUCZALAK (1977-1985), następnie kierownictwo objęła Aniela Mirek (1985-1990), a od 1990 do chwili obecnej przedszkole prowadzi mgr Jolanta Świtała.
18 maja 2002r. miała miejsce doniosła uroczystość nadania imienia „Bajkowy Świat” wraz z jubileuszem 25 - lecia placówki. Odbyło się także odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez rodziców.W kwietniu 2007 roku przedszkole obchodziło swoje 30-te urodziny.
   

Warning: main(/home/pm7/strona/sonda/booth.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in //ankieta.php on line 2

Warning: main() [function.include]: Failed opening '/home/pm7/strona/sonda/booth.php' for inclusion (include_path='.:/:/usr/local/php/pear4') in //ankieta.php on line 2

Fatal error: Call to a member function on a non-object in //ankieta.php on line 3